Program

U okviru programa predviđena su treninzi, predavanja, radionice i seminari po kategorijama učesnika:

Predavanja i radionice za menadžere i vlasnike fitnes centara: primenjeni menadžment, menadžment kvalitetom, fitnes objekti i održavanje, marketing u fitnesu, finansiranje i osiguranje, zakonske regulative, nove sprave, oprema i trendovi usluga u fitnesu, HR...

Predavanja i radionice za personalne fitnes trenere: primenjena psihologija, personalna komunikacija sa klijentom, nove metode u fitnes treningu, metode za smanjenje telesne mase, zdravstveni fitnes i rad sa povređenima, telesni deformiteti i fitnes trening, zdravstvena zaštita vežbača po ciljnim grupama, procedura licenciranja i strategija udruživanja fitnes trenera, lični marketing personalnog trenera, ishrana, preparati...

Treninzi, predavanja i radionice za instruktore grupnih fitnes programa (body&mind, aerobni i koreografisani, funkcionalni): zdravstvena zaštita vežbača na grupnom treningu, psihologija grupe, radionice za nove i popularne programe, primena rekvizita, marketing i menadžment grupnih programa, ishrana..

Treninzi za fitnes vežbače: besplatni masterklasovi najvećih fitnes stručnjaka i najpoznatijih fitnes trenera iz Srbije i inostranstva ( Poljska, Italija, Grčka, Slovenija, Hrvatska ...) Prilagođeni časovi za sve ciljne grupe od rekreacije i fitnesa za decu pa do fitnesa i rekreacija za najstariju populaciju.

Seminar za sve ciljne grupe: Nauka i praksa u fitnesu “Ishrana i trening za povećanje mišićne mase” (vrhunski predavači profesori univerziteta i gost iz Sjedinjenih Američkih Država).


Program | Raspored | Kontakt

Copyright © Fitnes Fest 2015. All Rights Reserved.